Obchodný zástupca - Lučenec, Rimavská Sobota a okolie

Predaj

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivných sládkov a výroby špičkového piva z vysoko kvalitných prírodných surovín. Naše pivné portfólio nás na Slovensku svojím rozsahom a pestrosťou zaraďuje na vedúce miesto. V pivovare Šariš, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Veľkého Šariša na východnom Slovensku, neustále investujeme do rozvoja technológií a pracujeme na špičkovej kvalite výroby piva. Kvalita našich pív je vysoko cenená a získali sme za ňu už desiatky hodnotných ocenení.

Do našej pivnej rodiny patria okrem slovenských značiek Šariš, Smädný mních a Topvar aj značky Plzeňského Prazdroja, ktoré okrem Pilsner Urquellu tvoria aj skvelé pivá Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholické pivo Birell, ktoré dopĺňajú aj jeho ochutené varianty. Ďalšími alkoholickými nápojmi Plzeňského Prazdroja sú obľúbené cidery Kingswood a Frisco.

Späť na podrobnosti

Obchodný zástupca - Lučenec, Rimavská Sobota a okolie

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi uvedenému v inzeráte na Vami dopytovanú voľnú pracovnú pozíciu svoje osobné údaje za účelom realizácie výberového konania a to na dobu nevyhnutnú pre toto výberové konanie. Zobraziť viac

Spoločnosťou, ktorá vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu, môže byť:
a) Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená na Krajskom súde v Plzni;
b) Asahi CE & Europe Services, s. r. o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená na Mestskom súde v Prahe;
c) Asahi Brands Europe, a. s., sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 29115779, spisová značka: B 1591 vedená na Krajskom súde v Plzni; alebo
d) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ DPH: SK2020522042, právna forma a registrácia: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P.
Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov v prípadoch vymedzených v GDPR, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov v osobitných prípadoch vymedzených v GDPR, (v) na prenosnosť údajov v prípadoch, keď dochádza k spracovaniu na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktoré sa vykonáva automatizovane, (vi) v prípadoch, keď ku spracovaniu dochádza na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Odkazy na informácie pre dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi,
https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy,
https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia,
http://asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html
Vo všetkých vyššie uvedených spoločnostiach pôsobí zodpovedná osoba, ktorú môžete kontaktovať (personaldataprotection@eu.asahibeer.com).
Osobné údaje uvedené v tomto formulári môžu byť sprístupnené spoločnosti LMC, s. r. o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 ako sprostredkovateľovi.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou v spoločnosti LMC, s. r. o., poskytuje jej zodpovedná osoba Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontaktné údaje

Trvalé bydlisko *Prax

Prax


Vzdelania

Školy *Jazyky

Znalosť jazyka *

Ďalšie znalosti

Vodičský preukaz *

Vaše požiadavky

Prílohy

* Pre úspešné odoslanie formuláru je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.
* Pri vyplnení aspoň jednej položky z označeného pola sa označené položky stávajú povinné.