Supervízor telesales centra

Predaj, Zákaznícky servis

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivných sládkov a výroby špičkového piva z vysoko kvalitných prírodných surovín. Naše pivné portfólio nás na Slovensku svojím rozsahom a pestrosťou zaraďuje na vedúce miesto. V pivovare Šariš, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Veľkého Šariša na východnom Slovensku, neustále investujeme do rozvoja technológií a pracujeme na špičkovej kvalite výroby piva. Kvalita našich pív je vysoko cenená a získali sme za ňu už desiatky hodnotných ocenení.

Do našej pivnej rodiny patria okrem slovenských značiek Šariš, Smädný mních a Topvar aj značky Plzeňského Prazdroja, ktoré okrem Pilsner Urquellu tvoria aj skvelé pivá Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholické pivo Birell, ktoré dopĺňajú aj jeho ochutené varianty. Ďalšími alkoholickými nápojmi Plzeňského Prazdroja sú obľúbené cidery Kingswood a Frisco.

Späť na podrobnosti

Supervízor telesales centra

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete spoločným správcom svoje osobné údaje za účelom realizácie výberového konanie a po dobu nutnú pre výberové konanie vrátane dadatočného výberu pre prípad, že vybraný uchádzač nenastúpi alebo pracovný pomer ukončí v skúšobnej dobe. Zobraziť viac

Spoloční správcovia:
Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni
Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze
Asahi Brands Europe a.s., sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 29115779, spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Plzni
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právna forma a registrácia : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P

Odkazy na "privacy policy" jednotlivých správcov:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia
http://asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Kontaktné údaje

Trvalé bydlisko *Prax

Prax


Vzdelania

Školy *Jazyky

Znalosť jazyka *

Ďalšie znalosti

Vodičský preukaz *

Vaše požiadavky

Prílohy

* Pre úspešné odoslanie formuláru je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.
* Pri vyplnení aspoň jednej položky z označeného pola sa označené položky stávajú povinné.