Poslať životopis

Potravinárstvo

Plzeňský Prazdroj Slovensko je významným výrobcom a distribútorom piva na Slovensku. So svojimi značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel, Birell a Šariš tvorí takmer 40 percent celkového pivného trhu.

Späť na podrobnosti

Poslať životopis

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete spoločným správcom svoje osobné údaje za účelom realizácie výberového konanie a po dobu nutnú pre výberové konanie vrátane dadatočného výberu pre prípad, že vybraný uchádzač nenastúpi alebo pracovný pomer ukončí v skúšobnej dobe. Zobraziť viac

Spoloční správcovia:
Plzeňský Prazdroj, a. s., sídlo: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni
Asahi CE & Europe Services s.r.o., sídlo: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05629152, spisová značka: C 267700 vedená u Městského soudu v Praze
Asahi Brands Europe a.s., sídlo: Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČO: 29115779, spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Plzni
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., sídlo: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, IČ-DPH: SK2020522042, právna forma a registrácia : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov v odd.: Sa, vl. č.: 10414/P

Odkazy na "privacy policy" jednotlivých správcov:
https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi https://www.prazdroj.cz/en/privacy-policy https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia
http://asahi-brands-europe.cz/privacy-policy.html

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Vzdelanie a znalosti

Vodičský preukaz

Oprávnenie k riadeniu VZV *

Uveďte, prosím, úroveň svojich jazykových znalostí *

Vaše požiadavky a predstavy