CELOROČNÁ STÁŽ - Vizibilita našich značiek v kanáli HoReCa

Ekonomika a podnikové financie, Predaj, Zákaznícky servis

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivných sládkov a výroby špičkového piva z vysoko kvalitných prírodných surovín. Naše pivné portfólio nás na Slovensku svojím rozsahom a pestrosťou zaraďuje na vedúce miesto. V pivovare Šariš, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Veľkého Šariša na východnom Slovensku, neustále investujeme do rozvoja technológií a pracujeme na špičkovej kvalite výroby piva. Kvalita našich pív je vysoko cenená a získali sme za ňu už desiatky hodnotných ocenení.

Do našej pivnej rodiny patria okrem slovenských značiek Šariš, Smädný mních a Topvar aj značky Plzeňského Prazdroja, ktoré okrem Pilsner Urquellu tvoria aj skvelé pivá Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholické pivo Birell, ktoré dopĺňajú aj jeho ochutené varianty. Ďalšími alkoholickými nápojmi Plzeňského Prazdroja sú obľúbené cidery Kingswood a Frisco.

Dohoda o pracovnej činnosti Práca na skrátený úväzok Na dobu určitú Bratislava

Čo Ťa čaká?

 • dostaneš samostatný projekt, na ktorom budeš pracovať a po jeho dokončení svoje výsledky odprezentuješ najvyššiemu vedeniu Plzenského Prazdroja
 • získaš reálne skúsenosti vďaka spolupráci s kolegami, ktorí sú špičkami vo svojom odbore
 • uvidíš výsledky svojej práce v praxi okolo seba
 • spoznáš, že práca v pivovare je viac než "len varenie piva", pretože obchod v praxi znamená nielen čísla a predaj, ale dôležité sú aj vzťahy so zákazníkmi a neustále hľadanie nových riešení, ktoré nám uľahčia a zefektívnia každodennú prácu

Aký projekt pre Teba máme pripravený?

Obchodný tím denne používa rôzne nástroje, ktoré im majú uľahčiť ich prácu pri návšteve zákazníkov. Projekt bude mať dve časti:
- I. časť: Tvojou úlohou bude analýza súčasného stavu tohto nástroja - ako s ním pracujeme, na čo ho používame, ako hodnotíme. Následne navrhneš, čo s tým do budúcna (na čo by to mal slúžiť, ako by sme mali hodnotiť, kto kontroluje, zladenosť s pokrytím dôležitých spotrebiteľských touchpoints, atď.).
- II. časť projektu bude zameraná smerom k spotrebiteľom. Tvojou úlohou bude analyzovať spotrebiteľské správanie pri rozhodovaní sa o výbere prevádzky na základe dostupných údajov, ktoré vďaka našim používaným nástrojom máme k dispozícií.

Kto sa môže prihlásiť?

 • Stáž je určená študentom 3. - 5. ročníkov VŠ, prípadne čerstvým absolventom (január / jún 2019)
 • Podmienkou je aj dobrá znalosť anglického jazyka - pri pohovore aj záverečnej prezentácii vedeniu spoločnosti ju budeš potrebovať.

Ako prebieha výberové konanie?

 • Výberové konanie je viac kolové. Pôjde o kombináciu písomnej časti a osobného stretnutia.
 • Jednotlivé kolá prebiehajú priebežne do začiatku stáže podľa časových možností účastníkov a naplnených kapacít.
 • Okrem zaslania životopisu je pre nás dôležitá aj motivácia, tj. Prečo práve Plzeňský Prazdroj a čo od stáže očakávaš? (aby sme vedeli, či tvoje očakávania môžeme naplniť)

Čo ešte využiješ?

 • Všeobecné Ekonomické vzdelanie
 • Vedieť sa presadiť je dôležité, ale rovnako nevyhnutné je aj vedieť načúvať a následne vďaka svojim analytickým zručnostiam vziať si to podstatné a ďalej s tým pracovať.
 • Analytické myslenie, schopnosť jasne interpretovať dáta získané z rôznych zdrojov a vidieť v nich vzájomné súvislosti.
 • Nebáť sa komunikovať - naprieč tímom aj firmou s ľuďmi, ktorých nepoznáš (ale spoznáš).
 • Keď si nevieš rady, tak hľadáš riešenie.
 • Vieš, o čom je tímová práca a súčasne vieš prebrať zodpovednosť za svoje úlohy, ku ktorým pristupuješ proaktívne a s náležitou starostlivosťou pri ich riešení.

Ďalšie dôležité informácie:

 • Začiatok stáže: September/Október 2019
 • Dĺžka trvania: maximálne 10 mesiacov (rozsah hodín zodpovedá skrátenému úväzku / brigáde)
 • Stáže sú platené: Dohoda o vykonaní práce (podľa počtu odpracovaných hodín)
 • Miestom výkonu práce sú naše kancelárie v Polus Towers v Bratislave