Laborant prevádzkového laboratória

Kvalita a kontrola akosti, Potravinárstvo, Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivných sládkov a výroby špičkového piva z vysoko kvalitných prírodných surovín. Naše pivné portfólio nás na Slovensku svojím rozsahom a pestrosťou zaraďuje na vedúce miesto. V pivovare Šariš, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Veľkého Šariša na východnom Slovensku, neustále investujeme do rozvoja technológií a pracujeme na špičkovej kvalite výroby piva. Kvalita našich pív je vysoko cenená a získali sme za ňu už desiatky hodnotných ocenení.

Do našej pivnej rodiny patria okrem slovenských značiek Šariš, Smädný mních a Topvar aj značky Plzeňského Prazdroja, ktoré okrem Pilsner Urquellu tvoria aj skvelé pivá Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholické pivo Birell, ktoré dopĺňajú aj jeho ochutené varianty. Ďalšími alkoholickými nápojmi Plzeňského Prazdroja sú obľúbené cidery Kingswood a Frisco.

Pracovná zmluva Práca na plný úväzok Na dobu určitú Veľký Šariš

Charakteristika pozície

Do nášho tímu kontroly kvality vo Veľkom Šariši hľadáme kolegu/kolegyňu so zručnosťou mikrobiologickej kontroly vzoriek vstupných surovín a materiálov, medziproduktu , finálneho produktu ako aj technologického vybavenia pivovaru.
Pozíciu obsadzujeme na obdobie zastupovanie počas dlhodobej nemoce ( predpoklad 3 mesiace).
Základná mzda od 690 euro brutto - Jej reálnu výšku stanovíme individuálne v závislosti od skúsenosti a ďalších kvalifikačných predpokladov daného kandidáta. Každý náš zamestnanec má tiež nárok na kvartálny bonus , príplatky a firemné benefity.

Medzi hlavné úlohy patrí

 • Vykonáva všetky predpísané analýzy vzoriek v stanovenom rozsahu a frekvencii podľa platných predpisov spoločnosti.
 • Vykonáva kontrolné merania sledovaných parametrov na prevádzkach podľa požiadaviek výroby a stáčania.
 • Zaznamenáva výsledky a vykonáva vyhodnocovanie analýz a kontrol v rámci špecifikácií.
 • Informuje o výsledkoch analýz a kontrol vedúcu laboratória a zodpovedných pracovníkov výroby.
 • Zodpovedne zaobchádza s laboratórnymi prístrojmi, vykonáva ich pravidelnú údržbu a zabezpečuje servis v prípade poruchy
 • Dodržiava zásady personálnej hygieny a bezpečnostné predpisy pri práci v laboratóriu aj v prevádzke.
 • Sleduje zásobu požadovaných spotrebných materiálov (chemikálie, lab. pomôcky, čistiace materiály a pod.) potrebných k výkonu analýz.
 • Vykonáva analýzy vzoriek súvisiace s referenčným systémom, so systémom ILES , kruhových testov a iných podľa pokynov vedúcej laboratória.
 • Spolupracuje a odovzdáva získané informácie spolupracovníkom.

Pracovná pozícia je zaradená do nepretržitej prevádzky.

Požiadavky na kandidáta

 • SPŠ potravinárska alebo chemická
 • Prax v laboratóriu a s prácou so špeciálnymi analytickými prístrojmi alebo absolvent VŠ chemického alebo potravinárskeho smeru
 • znalosť MS Excel na užívateľskej úrovni
 • Schopnosť komunikovať vyhodnotené výsledky
 • Analytické a systémové myslenie
 • Samostatnosť, flexibilita,

Kontakt

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Pivovarská 9
082 23  Veľký Šariš
Slovensko