Plánovač údržby

Strojárenstvo, Výroba a priemysel

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku a v Českej republike. Naše pivné značky prinášajú osvieženie a zážitky ľuďom doma aj v zahraničí.

Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivných sládkov a výroby špičkového piva z vysoko kvalitných prírodných surovín. Naše pivné portfólio nás na Slovensku svojím rozsahom a pestrosťou zaraďuje na vedúce miesto. V pivovare Šariš, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí Veľkého Šariša na východnom Slovensku, neustále investujeme do rozvoja technológií a pracujeme na špičkovej kvalite výroby piva. Kvalita našich pív je vysoko cenená a získali sme za ňu už desiatky hodnotných ocenení.

Do našej pivnej rodiny patria okrem slovenských značiek Šariš, Smädný mních a Topvar aj značky Plzeňského Prazdroja, ktoré okrem Pilsner Urquellu tvoria aj skvelé pivá Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholické pivo Birell, ktoré dopĺňajú aj jeho ochutené varianty. Ďalšími alkoholickými nápojmi Plzeňského Prazdroja sú obľúbené cidery Kingswood a Frisco.

Pracovná zmluva Práca na plný úväzok Na dobu neurčitú Veľký Šariš

Charakteristika pozície

Plánovač údržby zodpovedá za vytvorenie a aktualizáciu plánov preventívnej údržby pre zariadenia v daných prevádzkach v SW pre údržbu. Spolupracuje pri výkone údržby podľa plánov údržby a dodržiavanie finančného rozpočtu. Zodpovedá za špecifikáciu náhradných dielov a vystavovaní požiadaviek na nákup. Realizuje vystavenie požiadaviek na vykonávanie externých a interných opráv a po realizácií zodpovedá za ich prevzatie. Prevádza analýzy poruchovosti, nákladovostí strojných zariadení. Iniciuje zmeny vedúce k zvýšeniu efektivity procesov, zníženiu nákladov na údržbu a minimalizáciu prestojov výroby.

Náplň práce

Medzi hlavné úlohy patrí:

 • Vytvára a spolupracuje pri aktualizácii plánov preventívnej údržby v SW pre údržbu (SAP PM), vytvára požiadavky na prácu údržbárov, kontroluje ich realizáciu a plánuje autonómnu údržbu, plánuje zdroje pre internú údržbu, vyjednáva s internými zákazníkmi o požiadavkách na údržbársku prácu a odstávkach na týždennej báze. Pripravuje denné, týždenné a ročné plány vrátane odstávok na investície. Podieľa sa na riešení dodržiavania BOZP pri realizácií plánov preventívnej údržby. Vytvára reporty KPI v údržbe, spolupracuje pri plnení plánovaných KPI.
 • Vytvára špecifikácie náhradných dielov a požiadaviek pre nákupné oddelenie, kontroluje stav priebežok a položiek v tejto oblasti
 • Podieľa sa na optimalizácii výrobného procesu, znižovaní strát a nákladov
 • Podieľa sa na optimalizácii zásob náhradných dielov v hlavnom a v príručnom sklade.
 • Vytvára plány údržby pre nové zariadeni.
 • Spolupracuje na príprave a zavádzaní investičných akcií,
 • Spolupracuje pri vytváraní požiadaviek pre externú údržbu a podieľa sa na procese kontroly kvality prevedených prác externej údržby.
 • Spolupracuje na analyzovaní porúch a nákladov pre každé zariadenie v SAP PM reportoch.
 • Podieľa sa na tréningu a príprave autonómnej údržby.
 • Podieľa pri plánovaní budgetu údržby pre daný finančný rok

Požiadavky na kandidáta

 • Stredoškolské a vyššie technického zamerania (odbor strojný alebo elektro)
 • Osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností pri vzdelaní nepotravinárskeho smeru
 • Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť
 • Práca v kolektíve, zdieľanie spoločných cieľov a ich riešenie
 • Zameranie na ciele
 • Komunikatívnosť
 • Iniciatívnosť, zmysel pre neustále zlepšovanie

Kontakt

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Pivovarská 9
082 23  Veľký Šariš
Slovensko